bild av
Du har uppnått maximalt antal artiklar i varukorgen.
Du har uppnått maximalt antal artiklar i varukorgen. Avsluta först denna beställning, innan du lägger ytterligare artiklar i varukorgen.
Beskrivning

4-färgstryck (4/4) på båda sidorna

som tillval är även 1-färgstryck på båda sidorna (1/1) resp. 5-färgstryck (5/5) på båda sidorna och specialfärger möjlig

kan beställas i stående- eller liggande format

Nyhet: Testexemplar från upplaga 1 kan du beställa under kategorin broschyrer (små upplagor).

möjliga tillval:

Provtryck layout: icke färgbindande utskrift för visuell kontroll av utskjutning (sidornas ordningsföljd), läge, positionering av sidorna.

Färgprovtryck titelsida: färgbindande digital utskrift av titelsidan enligt ISO 12647-2

För att göra det så lätt som möjligt för dig och undvika fel, tar vi hand om utskjutningen (placering av sidorna på tryckarket) åt dig.

Därför måste innehållets sidor fortlöpande skapas som enkelsidor (3, 4, 5…) och utskjutning i förväg som dubbelsidor får inte ske (t ex: 150/3, 4/149, osv. är felaktigt)

Viktigt är bara: Enkelsidor, inga dubbelsidor! Här ber vi dig beakta att nästan alla layoutprogram erbjuder möjligheten till dubbelsidig visning för layouten. Här visas dock sidorna bara som dubbelsidor och efter exporteringen trots detta enkelsidor. Detta alternativ kan du naturligtvis utnyttja.

Detaljer

Stående

Dataformat (inkl. 2,00 mm beskärning): 21,40 x 30,10 cm

Slutformat (öppet): 42,00 x 29,70 cm

Slutformat (stängt): 21,00 x 29,70 cm

Förhandsöversikt Datablad

Liggande

Dataformat (inkl. 2,00 mm beskärning): 30,10 x 21,40 cm

Slutformat (öppet): 59,40 x 21,00 cm

Slutformat (stängt): 29,70 x 21,00 cm

Förhandsöversikt Datablad
Datahänvisningar

Förutom de krav som gäller för dina tryckfiler, ber vi dig beakta följande speciella egenskaperför broschyrer och kataloger 

upplösning min. 300dpi vid originalbildstorlek.

Lägg 2 mm runtom beskärning viktig information med min. 5 mm avstånd till slutformatet

Om tryckfilerna inte innehåller någon beskärning eller en vit kant, förbehåller vi oss rätten att skära broschyrerna mindre.

teckensnitt måste våra fullständigt inbäddade eller konverterade till kurvor.

färgläge CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) för bestruket papper, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) för obestruket papper

färgapplicering maximalt 300 %

stavfel och sättningsfel kontrolleras inte av oss.

övertrycksinställningar kontrolleras inte av oss.

transparenser från CorelDraw måste reduceras.

kommentarer raderas och kommer inte att tryckas.

Innehåll från formulärfält kommer att tryckas.

Skapa löpande enkelsidor i ett PDF-dokument

specialfärger måste också läggas in som specialfärger (HKS42) i PDF-filer

Speciella egenskaper för relieflack:

Relieflack är bara möjligt som blank förädling och bara på utsidan

Fulltonsfärg „coating“ är absolut nödvändigt för relieflackering

Alla objekt med fulltonsfärg „coating“ måste alltid vara 100% liksom stå på övertryckning

Linjer måste vara minst 3 punkter (1,06 mm) breda

Teckenstorlek minst 14 punkter –den tunnaste linjen måste vara minst 1 mm tjock

Minsta tomrum mellan två element vid relieflack: 3 punkter (1,06 mm)

Minst 3 mm avstånd för relieflackering till det slutliga formatet, liksom till alla stans-, big- och perflinjer.

Färgtonernas utseende kan förändras genom lackeringen

Produktionstider

De angivna produktionstiderna gäller – om inte annat anges – vid komplett orderingång (beställning, betalning, tryckfiler) arbetsdagar till senast kl. 22.00 (CET).
 

Broschyrer 6 arbetsdagar  
  4 arbetsdagar
Inlämning till kl. 12.00 (CET).
  2 arbetsdagar
Inlämning till kl. 08.00 (CET).
Förädling omslag (cellofanering/UV-lack/relieflack) + 2 arbetsdagar  


Leveranstiden baseras på produktionstid + försändelsetid. Som arbetsdagar räknas måndag till fredag, inte lördagar, söndagar och helgdagar.

Produktkonfiguration
Papper

Innerdel

Antal

Extra omslag

Utförande

Orientering

Utförande innerdel

Färg innerdel

1/1-färgat svart

Färgstyrka omslag

1/1-färgat svart

Förädling innerdel

Förädling omslag

Häftning

Provtryck layout

Färgprovtryck titelsida

Datacheck

Produktionstid

Anteckningslista

kr 2.366,26 exkl. moms
kr 2.957,83

Totalpris

Broschyrer, A4

Papper:

135 g/m² bildtryck

Innerdel:

8-sidig

Antal:

1000

Extra omslag:

inget omslag

Utförande:

Inget urval

Orientering:

Stående format

Utförande innerdel:

glättat bestruket

Färg innerdel:

4-färgstryck

1/1-färgat svart:

ISO 12647-2 (PSO)

Färgstyrka omslag:

4-färgstryck

1/1-färgat svart:

ISO 12647-2 (PSO)

Förädling innerdel:

utan förädling

Förädling omslag:

utan förädling

Häftning:

2-faldigt klamrat

Provtryck layout:

utan standplot

Färgprovtryck titelsida:

utan Titel-proof

Datacheck:

utan datacheck

Produktionstid:

6 arbetsdagar

Summa (exkl. moms)

kr 2.366,26

25 % moms

kr 591,57

Försändelsekostnader
kr 0,00

Totalpris
inkl. 25 % moms

kr 2.957,83

Leverans:
Leverans: cirka 3 arbetsdagar, kostnadsfri standardleverans

Levereras cirka:

med speditionsleverans (beroende på betalnings- och tryckdatamottagning)

Totalvikt:
  33680.00
Anteckningslista