fri formatinmatning - ensidig
Stående-/liggande format