Sidoriktning & läsriktning

Sidoriktning i stående- eller liggande format

I vår onlineshop ger vi dig bara en gång tillgängliga mått för varje produkt. Oberoende av detta kan du upprätta dina trycksaker, om inte annat angetts, i stående- eller liggande format. Skicka oss alla sidor inom tryckdata-filen i samma inriktning. En blandning av stående- och liggande format är inte möjligt.

Inriktning av fram- och baksida

Vid upprättande av tryckdata för produkter, som skall tryckas och/eller falsas på båda sidor, är det viktigt, att korrekt rikta in sidorna. Blir sidorna inte korrekt inriktade, kan det hända, att sidorna efter trycket t.ex. står upp och ned. Beakta läsriktningen och falslinjer i din tryckprodukt.

Tvåsidiga tryckprodukter

Produkt-exempel: Flyers, affischer, visitkort, biljetter

Fyrsidiga tryckprodukter

Produkt-exempel: Vikta kort, pärmar, falsade menyer

Flersidiga tryckprodukter

Produkt-exempel: Foldrar