Falsning & perforering

Falsning och falslinjer

Beroende på typ och sidomfattning av din tryckprodukt, kan du välja olika falstyper. I databladet, som du hittar under ”detaljer” på produktsidorna i vår onlineshop, är falslinjerna märkta som hjälplinjer.

Falslinjer markerar ställen, där pappersarket måste falsas maskinellt.

Perforering

Vid några tryckprodukter kan en horisontell eller vertikal perforering sättas, som möjliggör en lätt frånskiljning av avsnittet. Den exakta position av perforeringen kan, beroende på produkt, fritt väljas eller anges i förväg. I databladet, som du hittar under ”detaljer” på produktsidorna i vår onlineshop, finns ställen där tryckprodukten perforeras, och i förekommande fall märks.

Perforering möjliggör lätt frånskiljning av ett avsnitt av tryckprodukten

Beakta även anvisningarna för Numrering av tryckprodukter med perforering.

Möjliga avvikelser vid falsning och perforering

Vid tillskärning av slutformatet kan det inträffa avvikelser på upp till en millimeter.

Dessa avvikelser kan påverka falsning och perforering av tryckprodukten.

Märkningar och hjälplinjer

Du kan gärna för utformning av din tryckprodukt i layoutprogrammet använda motsvarande märkningar och hjälplinjer (t.ex. skär-, fals- eller passmärkningar). Vid export av tryckdata-filen får dessa dock inte ges ut.