Broschyrer

Beroende på typ av broschyr skiljer sig kraven på dina tryckdata:

 • Broschyrer utan omslag
 • Broschyrer med fyrsidigt omslag
 • Broschyrer med sexsidigt omslag

Broschyrer utan omslag

Vill du beställa broschyrer utan extra omslag, har du tre möjligheter, att sända oss tryckdata:

 • Vi föredrar: Fortlöpande enkelsidor i en PDF-fil
 • Fortlöpande enkelsidor i flera PDF-filer
 • Enkelsidor som enskilda TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Broschyrer med fyrsidigt omslag

Vill du beställa broschyrer med ett extra fyrsidigt omslag, har du tre möjligheter, att sända oss tryckdata:

 • Vi föredrar: Fortlöpande enkelsidor i en PDF-fil
 • Fortlöpande enkelsidor i flera PDF-filer
 • Enkelsidor som enskilda TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Hur kommer det sig att vi behöver enkelsidor?

Vi övertar för dig utskjutningen av broschyrernas innerdel, placering och positionering av sidorna på tryckarket. Upprätta därför i dina tryckdata-dokument i enkelsidor i stället för dubbelsidor eller exportera fortlöpande enkelsidor i en PDF-fil, om du skulle ha arbetat med dubbelsidor.

Broschyrer med sexsidigt omslag

Vill du beställa broschyrer med ett extra sexsidigt omslag, alltså med en flik fram eller bak, måste du separat sända tryckdata för innerdel och omslag.

Innerdel

Vid överföring av broschyrernas innerdel har du tre möjligheter:

 • Vi föredrar: Fortlöpande enkelsidor i en PDF-fil
 • Fortlöpande enkelsidor i flera PDF-filer
 • Enkelsidor som enskilda TIFF-, JPEG- eller PDF-filer

Sexsidigt omslag

Tryckdata för broschyrens sexsidiga omslag kräver vi färdigt utskjutet i ett tvåsidigt dokument (omslagets ytter- och insida). Fliken kan antingen sitta på broschyrens fram- eller baksida.

Båda fliken, med även sidan där fliken sitter, måste på grund av falsningen upprättas förminskat i tryckdata-dokumentet:

 • Sidan, där fliken sitter: Omslagets bredd − 2 mm
 • Flik: Omslagets bredd − 5 mm

Bredden på fliken kan dessutom minskas om man önskar en smalare flik.
 

Denna grafik hjälper till, att riktigt upprätta tryckdata för en broschyr med sexsidigt omslag.

Vid ett sexsidigt omslag med flik på baksidan, ser placering av sidorna i det utskjutna tryckdata-dokumentet ut på följande sätt: På dokumentets första sida (yttersida) finns till vänster fliken (5), minskad med 5 mm, i mitten på baksidan (6), miskad med 2 mm, och till höger på fram- resp. på omslagets titelsida (1). På dokumentets andra sida (innersida) ligger till vänster den inre titelsidan (2), i mitten den inre baksidan (3), minskad med 2 mm, och till höger flikens innersida (4), minskad med 5 mm.

Krypning vid falsning av broschyrer

Vid falsning av broschyrer med ett högt sidantal kan det uppstå trappeffekt, s.k. krypning, som driver sidorna i mitten av broschyren utåt.

Krypning vid broschyrer uppstår genom falsningsprocessen.

För att kantnära objekt som sidtal, linjer och andra element, inte ska bli beskurna eller hamna för nära papperskanten, bör du ta hänsyn till krypningen redan vid skapandet av tryckdata.

Krypning kan beräknas med följande formel:

krypning = sidantal innerdel: 4 x pappersvikt : 1000

Exempel:

Broschyrer med 48 sidor i innerdelen och en pappersvikt på 135 g/m²

krypning = 48 sidor : 4 x 135 g/m² : 1000 = 1,62 mm ≈ 1,6 mm

De 48 sidorna förtränger i mitten på broschyrerna runt 1,6 mm papper. Falsas denna stapel, kommer sidorna i mitten att förskjutas utåt med cirka 1,6 mm. Beskärs sedan broschyrerna, är de inre sidorna 1,6 mm kortare än de yttre. Detta märks särskilt vid element som sidantal, som är placerade nära sidkanten.

Beakta säkerhetsavstånd

Viktiga texter, logotyper och annan grafik, som inte får beskäras, måste placeras minst 5 mm från slutformatets kant.

Undvik i din design ränder i vitt eller färg resp. ramar. Framför allt vid små format som A6-kvadrat, A6 och A5 rekommenderar vi att noggrant följa beskärningsuppgifter och säkerhetsavstånd.

Namnge enskilda filer riktigt

Om du sänder innerdelen i flera filer med respektive en sida eller flera sidor, namnge filerna så att de är fortlöpande numrerade.

Exempel: ”Broschyrer_01.pdf", "Broschyrer_02.pdf", "Broschyrer_03.pdf" osv.

Enskilt upprättade omslagssidor måste också vara entydigt märkta.

Exempel: "Broschyrer-omslag_04_01.pdf", "Broschyrer-omslag_02_03.pdf".

Läs ytterligare information om filbeteckning av flersidiga dokument.